Frederikssund Landsbyråd

Frederikssund Landsbyråd

Frederikssund Landsbyrådet er en forening. 

Formålet med landsbyrådet er at fremme samarbejdet og dialogen mellem Frederikssund Kommune og landsbyerne i kommunen.
Landsbyrådet skal søge at få medindflydelse i anliggender, der vedrører landsbyerne.
 
Landsbyrådet er medlem af Grønt Forum i Frederikssund. 

Her kan du se Landsbyrådets idekatalog:
Idekatalog til landdistriktspolitik for Frederikssund Kommune  
 
Støttemedlemskab kan tegnes af enkelt personer, bylaug, grundejerforeninger. Støttekontingent kan indbetales konto 1344 688 189 6085

Støttekontingentet for enkeltpersoner: 100 kr.
Støttekontingent for bylaug og grundejerforeninger: 250 kr.

Personer, der betaler støttekontingent kan få tilsendt nyhedsbreve mm, hvis de sender deres e-mail til Landsbyrådet.
 


 

Frederikssund Landsbyråds vedtægter

 
Frederikssund Landsbyråd er nedlagt på ekstraordinær generalforsamling 26.10.15
 
 
Indkaldelse til generalforsamling 26.10.15 Skuldelevhallens foreningslokale kl. 19:00 - 21:30
 
2 bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at genopstille, så jeg vil opfordre jer til at overveje, om der findes personer i jeres lokalområde, der kunne tænke sig at deltage i landsbyrådets arbejde, samt til at kontakte disse og opfordre dem til at opstille. Man skal være tilstede på generalforsamlingen for at blive valgt. Alle beboere i Frederikssund Kommunes landdistrikter er automatisk medlem af Frederikssund Landsbyråd.  
Bestyrelsen har valgt samtidigt at udsende dagsorden til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af Frederikssund Landsbyråd, hvis det ikke lykkes at samle en fuld bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.
 
Referat fra generalforsamlingen 27.10.14
 
Referat fra temadag om det gode liv på landet .7.september 2013
 
Du kan se Landsbyrådets planer for det kommende år og hele den spændende debat i referatet fra generalforsamlingen.

Støt op om Landsbyrådets arbejde - Tegn et støttekontingent.
 
Frederikssund Landsbyråd afholder den årlige generalforsamling den sidste mandag i oktober. 
  
Hanne Normann Hansen